Thursday, March 12, 2009

Hadits of The Day

Rasulullah saw bersabda:
"Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu."
[HR Ahmad dan Abu Dawud]

No comments: