Tuesday, September 15, 2009

Jihad

Jihad yang paling wajib ialah jihad mengendalikan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad menghadapi tipu daya rayuan dunia. Barangsiapa berjihad melawan tiga musuh itu dalam rangka mencari ridha Allah maka Allah akan menganugerahinya hidayah, bimbingan, dan tuntunan ke jalan keridhaan-Nya yang dapat mengantarkannya ke surga.

-Ibnul Qayyim Al Jauziyah-

No comments: