Saturday, July 21, 2012

Sahur

Rasulullah saw bersabda:
"Perbedaan puasa kami dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur"

-HR. Muslim-

No comments: