Thursday, March 11, 2010

Quote of The Day


"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Ia menjawab, "Masih adakah tambahan?"

-QS.Qaaf: 30-

No comments: